-   บริการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์แบบรายปี
-   รับซ่อม เครื่องพิพม์ Dot Matrix ทุกชนิด
-   บริการรับออกแบบและพิมพ์บัตรพลาสติกทุกชนิด
บัตรนักเรียน นักศึกษา บัตรสมาชิก บัตรพนักงาน พร้อมการพิมพ์บาร์โค้ตหรือบันทึกแถบแม่เหล็ก
-   บริการพิมพ์บัตรออฟเซ็ท งาน Preprint Card บัตรที่พิมพ์จากเครือง Retransfer printer พร้อมการพิมพ์บาร์โค๊ดหรือบันทึกแถบแม่เหล็ก

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE